Więcej basu!

 

Więcej basu!

 

Podczas generowania dźwięku przez kolumnę, bas jest najbardziej „poszkodowanym” pasmem. Jeżeli zamontujemy głośniki na przedniej prostokątnej ściance, to ścianka ta pomaga tonom wysokim i średnim (czyli je wzmacnia). Dzieje się tak dlatego, że wysokie i średnie częstotliwości są odbijane przez powierzchnię ścianki, a zatem ich energia rozchodzi się tylko w przednią półkulę przestrzeni. Basowi z kolei przednia ścianka nie pomaga, dlatego jego energia rozchodzi się we wszystkich kierunkach. (oddzielną kwestią jest kierunkowość rozchodzenia się dźwięku w zależności od średnicy membrany głośnika, jednak nie ma to w tej chwili znaczenia)

Kolumna – widok z góry

rozchodzenie się tonów wysokich i średnich rozchodzenie się tonów niskich

Zjawisko to nazywane jest efektem baffle-step, a jego niwelowanie w kolumnie określane jest kompensacją baffle-step. Realizuje się to (w uproszczeniu) poprzez ściszanie średnich i wysokich tonów – niestety kosztem zmniejszenia efektywności kolumny.
Jak bardzo zatem musimy kompensować ten efekt? Okazuje się, że teoretycznie aż o 6 dB.

wykres kompensacji dla szerokości ścianki 19 cm

Teoretycznie, ponieważ taka wartość byłaby konieczna w komorze bezechowej lub na otwartej przestrzeni. W typowym pokoju odsłuchowym następuje wzmocnienie basu poprzez odbicia od podłogi i ścian, a dzięki temu przeważnie wystarcza kompensacja pomiędzy 2 a 5 dB. W zależności od konstrukcji (konkretnie: liczby dróg w kolumnie) kompensacja baffle-step odbywa się w inny sposób.

linie Koneser Pasjonat

Podział na dwie linie produktowe: Koneser i Pasjonat

 

Linia Koneser to:

– zaawansowane przetworniki z wyższej półki o niskich zniekształceniach

– wytłumienie wełną owczą

– nietypowe konstrukcje (np. pochyłe ścianki)

– wysokiej jakości kondensatory w torze kopułki

 

Linia Pasjonat to:

– sprawdzone i popularne przetworniki ze średniej półki znanych producentów

– wytłumienie watoliną

– klasyczne konstrukcje

 

Cechy wspólne wszystkich produktów:

– oddzielne komory dla zwrotnicy oraz głośnika wysokotonowego

– okablowanie przewodami Solid Core o czystości miedzi 6N

Kalkulator SPL, czyli jak głośno grają kolumny

Jak głośno grają kolumny?

Poziom ciśnienia akustycznego zależy od efektywności kolumny i dostarczonej do niej mocy. Trzecim elementem jest odległość od słuchacza (albo sprzętu pomiarowego) – dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy jednak, że wynosi ona 1 m.

Poniższy kalkulator oblicza wartość ciśnienia akustycznego (SPL – sound pressure level) w odległości 1 m od kolumny dla podanej efektywności kolumny oraz dostarczonej mocy. Dodatkowo obliczone zostanie napięcie na zaciskach i prąd przepływający przez kolumnę dla podanej impedancji.

(Obliczenia napięcia i prądu są przybliżone ponieważ kalkulator zakłada, że impedancja kolumny jest stała – niezależna od częstotliwości.)

Warto w tym miejscu przypomnieć skalę natężenia dźwięku w dB:

Żródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Natezenie_halasu_skala.png

Nasza filozofia

Nasza filozofia, czyli zasady tworzenia projektów

Tworząc nowe modele kolumn kierujemy się czterema zasadami:

1) Stawiamy na równomierną charakterystykę wypadkową kolumny, bez podbijania skrajów pasma. Zwiększa się dzięki temu czytelność średnicy, co szczególnie doceniają nasi klienci. Dodatkowo dźwięk o równomiernej charakterystyce nie jest męczący dla słuchacza, umożliwiając długotrwały i komfortowy odsłuch.

2) Głośniki do danego modelu dobieramy pod kątem ich podobnego charakteru brzmienia, porównywalnej jakości i zaawansowania technologicznego. Następnie tworząc zwrotnicę stosujemy elementy o adekwatnej do głośników jakości. Eliminujemy w ten sposób „wąskie gardła” w całym torze sygnału, a jednocześnie w pełni wykorzystujemy potencjał podzespołów.

3) Zwracamy szczególną uwagę na odpowiedź impulsową kolumny, która przekłada się na spójny i rozdzielczy dźwięk. Uzyskujemy to dobierając odpowiedni typ filtrów w zwrotnicy, modyfikując wzajemne położenie głośników oraz dostrajając w optymalny sposób bass-refleks. W niektórych projektach wykorzystujemy też rzadko spotykaną obudowę zamkniętą.

4) Na samym końcu każdy produkt musi zaliczyć nasz test odsłuchowy złożony z ponad 100 utworów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Upewniamy się w ten sposób, że kolumny dają przyjemność z odsłuchu niezależnie od charakteru odtwarzanego materiału.

Zachęcamy do wypożyczania i testowania kolumn w swoim domu.

Życzymy przyjemnych odsłuchów!

Co z tą kopułką?

 

Co z tą kopułką?

 

Głośnik wytwarza falę akustyczną, która załamuje się na krawędziach obudowy powodując, że każdy punkt na krawędzi staje się nowym punktowym źródłem dźwięku. Każdy taki punkt emituje nową falę akustyczną przesuniętą w fazie o tyle, ile wynosi jego odległość od środka membrany głośnika.

Fale generowane przez głośnik i wszystkie punkty na krawędziach nakładają się w miejscu odsłuchu. W ten sposób dla jednych częstotliwości dźwięk będzie wzmocniony, a dla innych osłabiony. Centralne położenie kopułki powoduje, że odległości od różnych krawędzi są porównywalne, co tylko zwiększa poziomy „górek” i „dołków” na wypadkowej charakterystyce.

Jak duże są to różnice? Mogą dochodzić do +/- 3 dB w paśmie użytkowym typowego głośnika wysokotonowego. Położenie asymetryczne pozwala zmniejszyć te różnice do +/- 0,5 dB.

Dla przykładu prezentujemy charakterystyki wypadkowe dla dwóch położeń kopułki na typowej ściance o szerokości 20 cm. Wykresy te pokazują w jaki sposób charakterystyka głośnika zostanie zniekształcona przez obudowę.