Co z tą kopułką?

 

Głośnik wytwarza falę akustyczną, która załamuje się na krawędziach obudowy powodując, że każdy punkt na krawędzi staje się nowym punktowym źródłem dźwięku. Każdy taki punkt emituje nową falę akustyczną przesuniętą w fazie o tyle, ile wynosi jego odległość od środka membrany głośnika.

Fale generowane przez głośnik i wszystkie punkty na krawędziach nakładają się w miejscu odsłuchu. W ten sposób dla jednych częstotliwości dźwięk będzie wzmocniony, a dla innych osłabiony. Centralne położenie kopułki powoduje, że odległości od różnych krawędzi są porównywalne, co tylko zwiększa poziomy „górek” i „dołków” na wypadkowej charakterystyce.

Jak duże są to różnice? Mogą dochodzić do +/- 3 dB w paśmie użytkowym typowego głośnika wysokotonowego. Położenie asymetryczne pozwala zmniejszyć te różnice do +/- 0,5 dB.

Dla przykładu prezentujemy charakterystyki wypadkowe dla dwóch położeń kopułki na typowej ściance o szerokości 20 cm. Wykresy te pokazują w jaki sposób charakterystyka głośnika zostanie zniekształcona przez obudowę.