Jak głośno grają kolumny?

Poziom ciśnienia akustycznego zależy od efektywności kolumny i dostarczonej do niej mocy. Trzecim elementem jest odległość od słuchacza (albo sprzętu pomiarowego) – dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy jednak, że wynosi ona 1 m.

Poniższy kalkulator oblicza wartość ciśnienia akustycznego (SPL – sound pressure level) w odległości 1 m od kolumny dla podanej efektywności kolumny oraz dostarczonej mocy. Dodatkowo obliczone zostanie napięcie na zaciskach i prąd przepływający przez kolumnę dla podanej impedancji.

(Obliczenia napięcia i prądu są przybliżone ponieważ kalkulator zakłada, że impedancja kolumny jest stała – niezależna od częstotliwości.)

Warto w tym miejscu przypomnieć skalę natężenia dźwięku w dB:

Żródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Natezenie_halasu_skala.png